Velkommen til Storoklinikken

INFLUENSAVAKSINEN FOR 2019/2020 VIL VÆRE KLAR FRA ONSDAG 09.10.19 kl 13:00

Dr. Anders Bye har ferie i uke 43

Man kan nå bestille E-Hastetime på nettsiden. Dette er KUN til øyeblikkelig hjelp/akutt sykdom og de kan derfor kun bestilles etter kl 18.00 dagen før. Henvisninger, resepter osv må bestilles på vanlig legetime da  akutt sykdom skal prioriteres.

Nye pasienter må alltid ringe første gangen.

Nye telefontider fra 03.05.18:
Kl. 8.15-10.30 og fra kl. 13.00 til 14.00.

Vi oppfordrer alle til å bestille legetime, hastetime og resepter på nettsiden. 

Vi er et helsesenter med fem fastleger. Klinikken er sentralt beliggende i fjerde etasje i nyombygde Storo Storsenter. Du finner oss ved enden av rullebåndet, i motsatt hjørne for SATS, ned en liten trapp til høyre. Trappen er dessverre nokså bratt, og vi anmoder alle som er dårlige til bens om å være spesielt forsiktige. Det finnes trappeheis for rullestoler og barnevogner. Vi har også en bakdør som er åpen fra 8-15.30.

Vi er alle leger i fastlegeordningen. Dette gjør at våre tjenester er prisregulert i henhold til normaltariffen. Det er også tydelige føringer for hvilke tjenester vi skal og kan tilby.

For mer informasjon om fastlegeordningen, se www.fastlegen.no.

Hvis du i dag ikke har fastlege hos oss, men ønsker å få det, ring fastlegeordningen telefon 2332 7000, eller se www.helsenorge.no.

På grunn av smitterisiko, plassforhold og av hensyn til andre, ønsker vi at kun pasienter oppholder seg i venteværelset. Der det er nødvendig med hensyn på alder, sykdom eller annet, kan selvsagt pasienten følges av en annen person. 

Ang. telefonhenvendelse til resepsjonen kan opplyses at vi pr 01.07.2013 har strammet opp rutinene bl.a. mhp å unngå behandlingsfeil og misforståelser. Det vil ikke lengre være mulig å gi resepsjonisten muntlige beskjeder som du kan/bør gi til legen selv. Du må derfor bestille legetime hvis du trenger å snakke med legen.

Ang.  sykmeldinger:  Du må bestille legetime. Også dersom du er sykemeldt og trenger videre sykemelding.

Ang Rekvisisjoner, Attester og lign:   Du må bestille legetime. Nå kan man ringe direkte til kiropraktor og til fysioterapeut uten rekvisisjon fra legen.

Med vennlig hilsen

Legene ved Storoklinikken

 Ved behov for akutt hjelp, ring 113!