Velkommen til Storoklinikken

 

 

 

OBS!
Man kan nå bestille E-Hastetime på nettsiden. Dette er KUN til øyeblikkelig hjelp/akutt sykdom og de kan derfor kun bestilles fra kl 18.00 dagen før.

 

 

OBS! Dr. Nørager Andersen har nå fått fast vikar hver mandag, dr. Camilla Bølviken. Pasienter til Nørager Andersen bes vennligst forsøke å få time enten ved Nørager Andersen eller ved Camilla Bølviken, før det bestilles time ved en av de andre legene.

Vi oppfordrer alle til å bestille legetime, hastetime og resepter på nettsiden.

Dr. Stian Røsjø skal jobbe enkelte dager for Dr. Gunhild Hanssen fremover. Han fjerner også føflekker og lignende. Legetimer kan bestilles online.

Vi er et helsesenter med fem fastleger. Klinikken er sentralt beliggende i fjerde etasje i nyombygde Storo Storsenter. Du finner oss ved enden av rullebåndet, i motsatt hjørne for SATS, ned en liten trapp til høyre. Trappen er dessverre nokså bratt, og vi anmoder alle som er dårlige til bens om å være spesielt forsiktige. Det finnes trappeheis for rullestoler og barnevogner.

Vi er alle leger i fastlegeordningen. Dette gjør at våre tjenester er prisregulert i henhold til normaltariffen. Det er også tydelige føringer for hvilke tjenester vi skal og kan tilby.

For mer informasjon om fastlegeordningen, se www.fastlegen.no.

I menyen til venstre finner du det du ellers trenger vite for å komme i kontakt med oss ved Storoklinikken. Du finner også litt informasjon om den enkelte lege og en fullstendig prisoversikt over våre tjenester.

Hvis du i dag ikke har fastlege hos oss, men ønsker å få det, ring fastlegeordningen telefon 800 43 573, eller se www.helfo.no.

På grunn av smitterisiko, plassforhold og av hensyn til andre, ønsker vi at kun pasienter oppholder seg i venteværelset. Der det er nødvendig med hensyn på alder, sykdom eller annet, kan selvsagt pasienten følges av en annen person. 

Ang. telefonhenvendelse til resepsjonen kan opplyses at vi pr 01.07.2013 har strammet opp rutinene bl.a. mhp å unngå behandlingsfeil og misforståelser. Det vil ikke lengre være mulig å gi resepsjonisten muntlige beskjeder som du kan/bør gi til legen selv.

Ang.  sykmeldinger: Grunnleggende må man komme til time for å få sykmelding slik at legen har en mulighet for å se personen og  avgjøre om det bør startes behandling, samt vurdere lengden av sykmeldingen. Dette gjelder i alle tilfelle for førstegangs sykmeldinger. Ved anmodning om KORT forlengelse (noen få dager, max 3 dager) av allerede løpende sykmelding, kan det avklares under konsultasjonen. Men det avgjøres av legen din i hvert enkelt tilfelle.

Rekvisisjoner til fysioterapeuter, henvisninger til spesialister, røntgenundersøkelser og lignende, forutsetter at henvisende legen ser og undersøker pasienten for deretter eventuelt å skrive en begrunnet henvisning til videre behandling/tiltak, dersom det finnes medisinsk faglig begrunnelse for det. Det er derfor IKKE noe man i utgangspunktet kan bestille via en internetthenvendelse eller en telefonsamtale til en sekretær.

Med vennlig hilsen

Legene ved Storoklinikken

 Ved behov for akutt hjelp, ring 113!