Velkommen til Storoklinikken

Dr. Gunhild Hanssen har ferie f.o.m 12.09.22 t.o.m 30.09.22. Dr. Maryan Abdullahi vikarierer for henne 2 dager i uka( onsdag og torsdag)

Dr. Sissel Lahna er borte f.o.m 21/9 t.o.m 27/9
Dr. Anders Bye er borte f.o.m 26/9 t.o.m 30/9

Viktig

Dersom du er smittet med korona eller har mistanke om koronasmitte, skal du ikke møte opp på storoklinikken.  Da kan du ringe og be om en telefontime eller bestille  time selv online og skrive “Tlf.time/korona” på kommentarfeltet. 

Vi oppfordrer alle til å bestille legetime, hastetime og resepter på nettsiden.

Man kan bestille hastetime på nettsiden. Dette er KUN til øyeblikkelig hjelp/akutt sykdom og de kan derfor kun bestilles etter kl 18.00 dagen før! Akutt sykdom skal prioriteres. 

Nye pasienter må alltid ringe første gangen.

 

Vi er et helsesenter med fem fastleger. Klinikken er sentralt beliggende i fjerde etasje i nyombygde Storo Storsenter. Du finner oss ved enden av rullebåndet, i motsatt hjørne for SATS, ned en liten trapp til høyre. Trappen er dessverre nokså bratt, og vi anmoder alle som er dårlige til bens om å være spesielt forsiktige. Det finnes trappeheis for rullestoler og barnevogner. Vi har også en bakdør som er åpen fra 8-15.30.

Dan Nørager Andersen er for tiden 50% langtidssykemeldt, formentlig frem til sommeren 2022, og arbeider til derfor kun onsdag, torsdag og halve fredag.

Lege Maryan Abdullahi jobber som fast vikar for Nørager Andersen i de andre 50% i denne perioden, dvs mandag, tirsdag og halve fredag. Det kan bestilles timer direkte hos henne, på lik linje med de 5 andre legene.

På grunn av smitterisiko, plassforhold og av hensyn til andre, ønsker vi at kun pasienter oppholder seg i venteværelset. Der det er nødvendig med hensyn på alder, sykdom eller annet, kan selvsagt pasienten følges av en annen person. 

Ang. telefonhenvendelser til resepsjonen kan opplyses at vi har strammet opp rutinene bl.a. mhp å unngå behandlingsfeil og misforståelser. Det vil ikke lengre være mulig å gi resepsjonisten muntlige beskjeder som du kan/bør gi til legen selv. Du må derfor bestille legetime hvis du trenger å snakke med legen.

 

Med vennlig hilsen

Legene ved Storoklinikken

 Ved behov for akutt hjelp, ring 113!