Priser og betaling

Alle prisene ved Storoklinikken følger avtalen mellom staten og legeforeningen, den såkalte Normaltariffen. Denne revideres 1. juli hvert år. Normaltariffen bestemmer også hvilke beløp som inngår i grunnlaget for frikort og hvilke beløp som ikke gjør det. For fullstendige priser, se liste nedenfor og i klinikken. Vi har nå betalingsautomat i venterommet hvor du kan betale både kontant og med kort. Om du av ulike årsaker ønsker giro, må det avtales med den enkelte lege. Giro vil medføre tilleggsgebyrer – også disse i samsvar med Normaltariffen - til dekning av porto, kredittrisiko og merarbeid. Disse tilleggene inngår ikke i grunnlaget for frikort.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: Kroner:
Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt 141/238
Sykebesøk på dagtid/kveld 190/304
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk 46
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/ fremmøte/bud 50
Skriving av resept, utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel og evt rådgivning av sekretær 50
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 50
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
Utskrift/kopiering av journal 85
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen 110
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
  • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
  • 58
  • 89
  • 123
  • 169
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner m.m. Etter vurd.
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av henvisning etc, per brev, faks, telefon, epost etter ønske fra pasienten + fakturagebyr dersom tjenesten ikke betales i klinikken 59 + 50
For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes + evt tillegg ved oppsatt dobbeltime 143 + 148
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for kontorets kostnader vedrørende dette + fakturagebyr 59 + 50
Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovennevnte fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, vaksiner etc etter legens/kontorets kostnad.
* Skattedirektoratet krever at alle fordringer som ikke er betalt ved dagslutt, må bokføres som utestående av regnskapsfører, og tilbakeføres igjen når de senere blir innbetalt. Det er derfor påslag på 45,- til regnskapsførers merarbeide på henvisninger o.l. som ikke hentes samme dag som de er bestilt.