Selvbetjening/e-Portal

(innlogging nederst på siden)

Du har her mulighet for å bestille timer ved legen din, bestille fornyelse av tidligere utskrevne resepter.

Forutsetninger for at du kan benytte deg av denne tjenesten:

 • Du må være registrert med fullt personnummer
 • Du må ha oppgitt korrekt mobilnummer. (Har du fått ny fastlege her, må du ringe første gangen).
 • Du kan ikke ha uoppgjorte fordringer.
 • Du må kunne motta tjenester på mobil som koster penger (kontakt mobiloperatør dersom du ikke mottar kode på SMS).

Vi har 10 000 pasienter tilknyttet klinikken, og for å kunne gi en så god servise som mulig, også i resepsjonen, ser vi helst at telefontilgangen så vidt overhodet mulig holdes fri til henvendelser som ikke kan klares på annen måte. (Øyeblikkelig-hjelp forespørsler eller for pasienter som ikke har tilgang til internettet og lign.)

Systemene våre er derfor lagt opp til enkelt og raskt å håndtere store mengder forespørsler via vår hjemmeside og de er derfor prioritert høyest. Det betyr at for eksempel ekspedisjon av resepter og andre henvendelser via hjemmesiden vår vil bli ekspedert først. Da alle resepter uansett nå ekspederes som elektroniske resepter, oversendes de direkte til apotek umiddelbart din lege har sett på anmodningen i ePortalen. Legen sender deg en melding om det på mail, og du kan da umiddelbart hente medisinen din på apoteket.

Det betyr imidlertid at telefoniske henvendelser om resepter og andre forhold nå prioriteres ganske lavt, da ekspedisjonen av dem nå er ganske tungvint i forhold til henvendelser gjennom vår hjemmeside og derfor vil telefonhenvendelser bli prioritert lavest.

Du vil derfor alltid få den raskeste behandlingen av henvendelsene dine hvis du gå inn via hjemmesiden vår. I tillegg vil du også avlaste personalet vår og gjøre vår arbeide enklere :-)

Fornye resept:

Du kan kun bestille FASTE medisiner her fra legekontoret. Du må regne med inntil 5 dagers ekspedisjonstid. Bestiller du gjennom ePortal vil du få en SMS-melding når resepten er klar på apotekene.  Hvis du legger en telefonbeskjed i resepsjonen anbefales at du venter 5 arbeidsdager før du forsøker å løse ut resepten.

Husk du kan IKKE be om fornyelse av resepter du tidligere kun har fått utskrevet fra sykehus eller fra annet legekontor. Da må du istedet gå til Timebestilling og bestille en time ved legen din.

Du kan bestille  fornyelse av opp til 3 forskjellige resepter her. Skriv dem alle på samme meldingen, (dvs IKKE send 3 forskjellige henvendelser for 3 medisiner!). Trenger du fornyelse av mange forskjellige resepter bes det gjøres i forbinnelse med en timeavtale.

 • A-resepter: Du kan aldri få utskrevet A-resepter (“Narkotika-resepter”) på denne måte. Det krever alltid time.
 • B-resepter (“avhengighetsskapende medisiner”) utskrives normalt heller ikke på på denne måten, men det kan gjøres unntak etter særlig avtale med legen din.
 • C-resepter (“vanlig” hvit og blå resept) kan normalt altid bestilles på denne måten, hvis du har fått dem utskrevet her tidligere som fast medisin. Unntak er dog antibiotika ved mistanke om infeksjon. De bør i utgangspunktet alltid vurderes av legen først i forbindelse med personlig fremmøte og undersøkelse.

Timebestilling:

Du kan både bestille og avbestille timer her. Avbestilling av en time/konsultasjon må gjøres på virkedager (mandag-fredag) senest 24 timer i forveien.
OBS! Du kan kun bestille EN time av gangen! (Ikke dobbelt-timer eller lignende)

eKonsultasjon/eDialog: (Dette tilbys i begrenset periode og KUN for henvendelser i forbindelse med sykemeldingsforespørsler pga Corona-virus infeksjon)

Du kan be om en eKonsultasjon hvis legen din har åpnet for dette.
eKonsultasjoner er kun for KORTE henvendelser ang kjente problemstillinger mellom pasienten og fastlegen til vedkommende. Antall tegn er derfor begrenset til 500 tegn.
eKonsultasjoner besvares innenfor 1-5 arbeidsdager, og er derfor IKKE egnet til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må du bestille en ordinær time/konsultasjon.

Eksempler på problemstillinger som kan tas opp i eKonsultasjon:

 • Spørsmål vedrørende behov for vaksineringer eller oppfriskning av vaksineringer ifm reiser.
 • Oppfølgende spørsmål vedr. medikasjon. For eksempel. bivirkninger og manglende eller svak effekt.
 • Råd ved langvarig forløp og når man evt burde oppsøke lege på nytt.
 • Nye symptomer som er lite plagsomme men som skaper engstelse.

Eksempler på problemstillinger som IKKE kan tas som eKonsultasjon:

 • Normalt ikke fornyelse av sykemelding
 • Normalt ikke problemstilling som krever involvering av annet helsepersonell, f.eks. hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, eldresenter, transporttjeneste og lign.
 • Ikke oppstart på forskrivning av A- eller B-preparater.
 • Ikke vurdering av akutte forverringer. (Bør behandles på ØHJ-time eller ved legevakt-kontakt)
 • Ikke problemer i etterkant av legeundersøkelse og som krever ny undersøkelse, f.eks. tilkommet smerte/plager fra annet sted etter fallskade, blod i urin etter magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med medikament.
 • Ikke vurdering av forverrelser som krever klinisk undersøkelse, f.eks. plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert tidligere og som ikke avtar, eller med økende eller uforklarlige smerter.
 • Ikke psykiske problemstillinger som krever samtaler.
 • Ikke sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak, f.eks. forverring av kronisk sykdom med behov for større medisinendring, eller ved flere symptomer der bildet er uklart.
 • Ikke problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere eKonsultasjoner  uten hell!

Regeringen har besluttet at det skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon (eKonsultasjon). Prisen for leger i fastlegeordningen ved fremmøte er fastsatt til 204,- og ved eKonsultasjonegenandel til 204,- egenandel + fakturagebyr på 55.- = 259,- . Det forventes at eKonsultasjon brukes til korte problemstillinger som vil kunne avklares samme dagen, og hvor det ikke er nødvendig at legen ser eller undersøker pasienten. Egenandelen ved eKonsultasjon vil “telle” til frikort, og vil være gratis for pasienter med frikort, helt lik egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner.

Fornyelse av eResepter vil fortsatt være uten beregning, så det er viktig at du bestiller reseptfornyelser ved å velge dette punktet og ikke skrive det som tekst i en eKonsultasjon.

Det vil bli sendt ut giro ifm besvarelse av eKonsultasjoner, etter retningslinjene i Fastlegeforliget med regeringen.