Influensa-vaksinering

Hvert år fører influensa til at mange med svekket helse blir alvorlig syke eller dør.

Sykdommen influensa er en virussykdom som brer seg som en større eller mindre epidemi i landet vårt hver vinter, vanligvis i perioden november til mars. Hvert år er det et nytt virus som er årsaken, og vi mangler derfor antistoffer som kunne beskyttet mot sykdommen. Hvert år lages ny vaksine ut fra kunnskaper om hvilken virustype som er mest sannsynlig det kommende året.

Hensikten med vaksinen er å tilføre komponenter fra viruset slik at kroppen vår kan lage antistoffer mot dette viruset uten å gjennomgå sykdommen. På den måten kan en forebygge sykdommen, eller i det minste lindre forløpet, dersom en blir utsatt for smitte.

Influensa-symptomer

De typiske symptomene er feber, frysninger, muskelsmerter, og mange har i tillegg irritasjon i hals og nese, og eventuelt hoste. Dette skiller seg ofte klart fra vanlig forkjølelse hvor hals og nese-plagene er de dominerende, men hvor det bare unntaksvis er feber hos voksne.

Sykdommen er hos de aller fleste selvbegrensende, det vil si at den går over uten behandling og uten å føre til komplikasjoner. Men hos personer med svekket helse på grunn av alder eller sykdom, kan influensa føre til alvorlige komplikasjoner. Det er funnet at influensa hvert år fører til mange alvorlige sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall.

Hvem anbefales vaksine

Helsemyndighetene anbefaler vaksiner til følgende grupper hvor man har påvist økt risiko for alvorlig forløp av influensa:

 • Alle som er 65 år eller eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-kar sykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med svekket motstand mot infeksjoner
 • Voksne og barn med med diabetes mellitus type 1 eller type 2
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere på alders- og sykehjem
 • I tillegg anbefales vaksine også til:
  • Gravide i 2. og 3. trimester (kfr. folkehelsas råd til gravide)
  • Voksne og barn med kronisk leversvikt
  • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Voksne og barn med svært alvorlig fedme (BMI over 40 kg/m2)
  • Det anbefales også å vaksinere helsepersonell som har pasientkontakt

Til eldre, og til voksne med kronisk lunge- eller hjerte-sykdom, anbefales også vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert 10. år. Det er vanlig å gi denne samtidig med influensavaksinen.

Bivirkninger av vaksinen

Influensavaksinen er en trygg vaksine som er nærmest uten farlige bivirkninger. De fleste får litt hevelse og ømhet på vaksinasjonsstedet, og noen får litt feber og eventuelt muskelverk og leddverk. Men plagene er vanligvis milde og går over uten behandling i løpet av 1-2 døgn. Pandemi-vaksinen fra 2009 var tilsatt konserveringsmiddelet tiomersal, og dette medførte at mange opplevde noe mer ømhet og ubehag enn det som er vanlig. Årets vaksine inneholder ikke dette tilsetningsstoffet.

Vaksinen skal ikke gis til personer som tidligere har hatt kraftige reaksjoner på influensavaksinen. Den skal heller ikke gis til personer som har hatt alvorlige allergireaksjoner etter inntak av egg. Vaksinen anbefales heller ikke til barn under 6 måneder, og skal ikke gis under sykdom med feber over 38 grader.

Priser for vaksinering

ALLE må bestille legetime for å få vaksinen.

Prisen for vaksineringen er i år 300,-

Konsultasjonstime kommer i tillegg.

Vennlig hilsen

Legene på Storoklinikken